ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'doothai1_sanggomtour.wpx9_feeds' doesn't exist]
SELECT `content` FROM `wpx9_feeds` WHERE `id` = 1212

รายการทัวร์อินเดีย 30 พฤศจิกายน -11 ธันวาคม 2562 ลงกัลกัตตา-กลับคยา – SanggomTour.com | ทัวร์อินเดีย เนปาล พม่า ศรีลังกา ญี่ปุ่น

รายการแสวงบุญ
สักการะสังเวชนียสถาน และ ทอดผ้าป่า 10 วัน 9 วัด
ในดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล
นำโดย ดร. สังคม แชเชือน
นำเสนอ หลวงพ่อวิชัยธรรมคุณ
วัดถ้าสาเภาทอง

กรุงเทพฯ – กัลกัตตา – พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – เมืองเลาริยะ นันทันคาร์ –
กุสินารา ลุมพินี (เนปาล) – สาวัตถี – พาราณสี –พุทธคยา – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง
30 พฤศจิกายน -11 ธันวาคม 2562 ลงกัลกัตตา-กลับคยา

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Author

Write A Comment