ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'doothai1_sanggomtour.wpx9_feeds' doesn't exist]
SELECT `content` FROM `wpx9_feeds` WHERE `id` = 92

ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 14-24 ก.พ. 2560 – SanggomTour.com | ทัวร์อินเดีย เนปาล พม่า ศรีลังกา ญี่ปุ่น

รายการแสวงบุญ
สักการะสังเวชนียสถาน และ ทอดผ้าป่า 10 วัน 9 วัด
ในดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล
นำโดย ดร. สังคม แชเชือน
นำเสนอ หลวงพ่อประมัย เตชธมฺโม (หลวงพ่อ เตี้ย)
วัดป่าอนุสรน์ จ. กาฬสินธุ์

รายการโดยย่อ
กรุงเทพฯ – กัลกัตตา -พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – กุสินารา
ลุมพินี (เนปาล) – กบิลพัสตร์- สาวัตถี – พาราณสี –พุทธคยา – กัลกัตตา – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง
14 – 24 ก.พ. 2560

Author

Write A Comment