ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'doothai1_sanggomtour.wpx9_feeds' doesn't exist]
SELECT `content` FROM `wpx9_feeds` WHERE `id` = 1214

รายการทัวร์อินเดีย 19 – 28 ธันวาคม 2562 – SanggomTour.com | ทัวร์อินเดีย เนปาล พม่า ศรีลังกา ญี่ปุ่น

รายการแสวงบุญ
สักการะสังเวชนียสถาน และ ทอดผ้าป่า 10 วัน 9 วัด
ในดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล
นำโดย ดร. สังคม แชเชือน
นำเสนอ รศ. วนิดา ขำเขียว

รายการโดยย่อ
(พิเศษ สำหรับท่านที่ปฏิบัติธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์)
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทาทองพระพุทธเมตตา
กรุงเทพ-กัลกัตตา – พุทธคยา-พาราณสี -เดลี- โบปาล-สถูปสาญจี
สถูปภารหุต – โบปาล – เดลี – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง
19 – 28 ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Author

Write A Comment