ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'doothai1_sanggomtour.wpx9_feeds' doesn't exist]
SELECT `content` FROM `wpx9_feeds` WHERE `id` = 1219

รายการทัวร์อินเดีย 05-14 มกราคม 2563 – SanggomTour.com | ทัวร์อินเดีย เนปาล พม่า ศรีลังกา ญี่ปุ่น

รายการแสวงบุญ
สักการะสังเวชนียสถาน และ ทอดผ้าป่า 10 วัน 9 วัด
ในดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล
นำโดย ดร. สังคม แชเชือน
พระปลัดยศกฤต ยโสธโร
เจ้าอาวาสวัดหนองดี
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอนาบอน

กรุงเทพฯ – กัลกัตตา – พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – กุสินารา
ลุมพินี (เนปาล) – สาวัตถี – พาราณสี –พุทธคยา – กัลกัตตา – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง
05-14 มกราคม 2563

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Author

Write A Comment