ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'doothai1_sanggomtour.wpx9_feeds' doesn't exist]
SELECT `content` FROM `wpx9_feeds` WHERE `id` = 80

ทัวร์อินเดีย-เนปาล-พม่า 12-21 ม.ค. 2560 – SanggomTour.com | ทัวร์อินเดีย เนปาล พม่า ศรีลังกา ญี่ปุ่น

รายการแสวงบุญ
สักการะสังเวชนียสถาน และ ทอดผ้าป่า 10 วัน 9 วัด
ในดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล-พม่า
นำโดย สังคม ทัวร์
นำเสนอ คณะ อาจารย์ ธีรพงษ์ ศิริรัตน์วรสกุล

รายการโดยย่อ
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – กุสินารา
ลุมพินี (เนปาล) – กบิลพัสตร์- สาวัตถี – พาราณสี – พุทธคยา – ย่างกุ้ง – ชเวดากอง – หงสา –
อินแขวน – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง
12 – 21 ม.ค 2560

Author

Write A Comment